logo ags

Auto Gate System for Security Zone

ระบบบริหารจัดการประตูอัตโนมัติสำหรับการเข้า - ออกพื้นที่เขตหวงห้าม

ระบบบริหารจัดการประตูเข้า-ออกของพื้นที่เขตหวงท้าม หรือเขตควบคุม Security Zone ระบบนี้ใช้สำหรับพื้นที่พิเศษที่ป้องกันการบุกรุก หรือต้องการความปลอดภัยอย่างสูง โดยระบบบริหารจัดการประตูเข้า – ออกนี้ จะทำงานอย่างต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ ผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนที่แม่นและใช้เวลาไม่มาก และช่วยให้เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หรือ รปภ. ทำงานคล่องตัวมากขึ้น และประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

ระบบนี้เหมาะสำหรับงานจัดการประตูสำหรับการเข้า-ออกพื้นที่เขตหวงห้าม หรือต้องการควบคุม Security Zone เป็นระบบความมั่นคงระดับสูง เช่น สนามบิน

Secure your gate with AGS

logo EON-AI
logo EON-AI

Eye On net
AI Platform & Solution