ทีมงาน AI ของ EON

แนะนำอย่างมืออาชีพ

แนะนำแพ็คเกจระบบ AI ที่เหมาะสมกับการวางแผนการทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

พัฒนา AI

พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

บริการทางเทคนิค

ช่างเทคนิคผ่านการอบรมมาอย่างดี / ติดตั้งอุปกรณ์แบบมืออาชาพ / บริการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง