banner-about-us
logo eon-ai

EON Solution (อี โอ เอ็น โซลูชั่น) ย่อมาจาก Eye On Net Solution หมายถึงระบบกล้องที่ต่อเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายแล้วนำวีดีโอมาวิเคราะห์ด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือ Vision AI

จากประสบการณ์ 20 ปี ที่ได้พัฒนาระบบให้ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทำให้ระบบ AI ได้รับการยอมรับ EON Solution ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับลูกค้า ลดความอ่อนล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูง

EON Solution มี AI Platform ที่รองรับการทำงาน และ การเชื่อมต่อกับระบบที่ลูกค้าใช้งานได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในการออกแบบ และ พัฒนาระบบที่มีความเข้าใจในธุรกิจของท่าน ปัจจุบันแพลตฟอร์มที่พร้อมบริการ มีฟังก์ชั่นมากมาย หลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เช่น

 • ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติพร้อมตรวจอัตลักษณ์ยานยนต์ (LPR : License Plate Recognition) สำหรับงานด้านความปลอดภัย และการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ
 • ระบบตรวจสอบใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ (Facescan & Temperature Monitoring) สำหรับการเข้า-ออกอาคาร สถานที่ รองรับการเข้าออก Visitor ลดภาระด้านการข้อมูลรั่วไหล PDPA
 • ระบบตรวจจับพร้อมคัดแยกประเภทบุคคลและวัตถุ (AI Counting) สำหรับงานวิเคราะห์ด้านการตลาด สถิติ ข้อมูลที่ต้องการคัดแยกตามความต้องการของลูกค้า
 • ระบบ Mobile AI BAG สำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถ และ พร้อมกับตรวจสอบใบหน้าแบบเคลื่อนที่ได้ ง่ายต่อการใช้งานผ่านระบบคลาวด์
 • ระบบการอ่านหมายเลขตู้สินค้า (Container Number Recognition) ด้วยระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับระบบชั่งน้ำหนัก และ ไม้กั้น เพื่อแจ้งเข้า-ออกล่วงหน้าได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนส่ง ลานวางตู้สินค้า ท่าเรือฯ

นอกจากนี้ EON Solution มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการขนส่ง (Logistics) ที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วยระบบ SMART DRIVER SYSTEM ในการเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ ด้วยระบบการตรวจสุขภาพประจำวัน และ เชื่อมต่อไปยังฝ่ายบุคคลได้อีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สามารถติดต่อ EON Solution เพื่อขอเช่าระบบได้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

EON Service

License Plate Recognition

Facescan

AI Counting

Dashboard & Notification System

Auto Gate System for Container

Auto Gate System for Security Zone

Smart Driver System​

GO AI

Mobile AI Bag

ECOLUS Platform for Smart Farm

logo eon-ai

เกี่ยวกับเรา EON

EON Solution (อี โอ เอ็น โซลูชั่น) ย่อมาจาก Eye On Net Solution หมายถึงระบบกล้องที่ต่อเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายแล้วนำวีดีโอมาวิเคราะห์ด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือ Vision AI

จากประสบการณ์ 20 ปี ที่ได้พัฒนาระบบให้ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทำให้ระบบ AI ได้รับการยอมรับ EON Solution ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับลูกค้า ลดความอ่อนล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูง

EON Solution มี AI Platform ที่รองรับการทำงาน และ การเชื่อมต่อกับระบบที่ลูกค้าใช้งานได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในการออกแบบ และ พัฒนาระบบที่มีความเข้าใจในธุรกิจของท่าน ปัจจุบันแพลตฟอร์มที่พร้อมบริการ มีฟังก์ชั่นมากมาย หลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เช่น

 • ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติพร้อมตรวจอัตลักษณ์ยานยนต์ (LPR : License Plate Recognition) สำหรับงานด้านความปลอดภัย และการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ
 • ระบบตรวจสอบใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ (Facescan & Temperature Monitoring) สำหรับการเข้า-ออกอาคาร สถานที่ รองรับการเข้าออก Visitor ลดภาระด้านการข้อมูลรั่วไหล PDPA
 • ระบบตรวจจับพร้อมคัดแยกประเภทบุคคลและวัตถุ (AI Counting) สำหรับงานวิเคราะห์ด้านการตลาด สถิติ ข้อมูลที่ต้องการคัดแยกตามความต้องการของลูกค้า
 • ระบบ Mobile AI BAG สำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถ และ พร้อมกับตรวจสอบใบหน้าแบบเคลื่อนที่ได้ ง่ายต่อการใช้งานผ่านระบบคลาวด์
 • ระบบการอ่านหมายเลขตู้สินค้า (Container Number Recognition) ด้วยระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับระบบชั่งน้ำหนัก และ ไม้กั้น เพื่อแจ้งเข้า-ออกล่วงหน้าได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนส่ง ลานวางตู้สินค้า ท่าเรือฯ

AI Function Service

นอกจากนี้ EON Solution มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการขนส่ง (Logistics) ที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วยระบบ SMART DRIVER SYSTEM ในการเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ ด้วยระบบการตรวจสุขภาพประจำวัน และ เชื่อมต่อไปยังฝ่ายบุคคลได้อีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สามารถติดต่อ EON Solution เพื่อขอเช่าระบบได้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

logo eon-ai

เกี่ยวกับเรา EON

EON Solution (อี โอ เอ็น โซลูชั่น) ย่อมาจาก Eye On Net Solution หมายถึงระบบกล้องที่ต่อเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายแล้วนำวีดีโอมาวิเคราะห์ด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือ Vision AI

จากประสบการณ์ 20 ปี ที่ได้พัฒนาระบบให้ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทำให้ระบบ AI ได้รับการยอมรับ EON Solution ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับลูกค้า ลดความอ่อนล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูง

EON Solution (อี โอ เอ็น โซลูชั่น) ย่อมาจาก Eye On Net Solution หมายถึงระบบกล้องที่ต่อเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายแล้วนำวีดีโอมาวิเคราะห์ด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือ Vision AI

จากประสบการณ์ 20 ปี ที่ได้พัฒนาระบบให้ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทำให้ระบบ AI ได้รับการยอมรับ EON Solution ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับลูกค้า ลดความอ่อนล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วย AI ที่มีความแม่นยำสูง

EON Solution มี AI Platform ที่รองรับการทำงาน และ การเชื่อมต่อกับระบบที่ลูกค้าใช้งานได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในการออกแบบ และ พัฒนาระบบที่มีความเข้าใจในธุรกิจของท่าน ปัจจุบันแพลตฟอร์มที่พร้อมบริการ มีฟังก์ชั่นมากมาย หลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เช่น

 • ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติพร้อมตรวจอัตลักษณ์ยานยนต์ (LPR : License Plate Recognition) สำหรับงานด้านความปลอดภัย และการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ
 • ระบบตรวจสอบใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ (Facescan & Temperature Monitoring) สำหรับการเข้า-ออกอาคาร สถานที่ รองรับการเข้าออก Visitor ลดภาระด้านการข้อมูลรั่วไหล PDPA
 • ระบบตรวจจับพร้อมคัดแยกประเภทบุคคลและวัตถุ (AI Counting) สำหรับงานวิเคราะห์ด้านการตลาด สถิติ ข้อมูลที่ต้องการคัดแยกตามความต้องการของลูกค้า
 • ระบบ Mobile AI BAG สำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถ และ พร้อมกับตรวจสอบใบหน้าแบบเคลื่อนที่ได้ ง่ายต่อการใช้งานผ่านระบบคลาวด์
 • ระบบการอ่านหมายเลขตู้สินค้า (Container Number Recognition) ด้วยระบบ AI ที่เชื่อมต่อกับระบบชั่งน้ำหนัก และ ไม้กั้น เพื่อแจ้งเข้า-ออกล่วงหน้าได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนส่ง ลานวางตู้สินค้า ท่าเรือฯ

นอกจากนี้ EON Solution มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการขนส่ง (Logistics) ที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วยระบบ SMART DRIVER SYSTEM ในการเตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ ด้วยระบบการตรวจสุขภาพประจำวัน และ เชื่อมต่อไปยังฝ่ายบุคคลได้อีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สามารถติดต่อ EON Solution เพื่อขอเช่าระบบได้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

EON AI Vision For Smart Life

ใบรับรอง Certificates

ดาวน์โหลด Catalog EON